Kontakt

SZERBUD - ODDZIAŁ GŁÓWNY

ul. Olbrachta 14

35-614 Rzeszów

Tel/ fax. 17 85 86 412

e-mail: biuro@szerbud.pl

 

Doradca finansowy NOTUS:

Mirosław Paszek tel.: 508 388 881

Dział Sprzedaży - Sekretariat

tel: 17 85 86 412

tel: 605 151 882

tel: 725 600 604

 

Zapraszamy w godzinach:

Pon. -Pt.: 9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 14:00

masz pytania?
jesteśmy do dyspozycji

  • 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szerbud sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olbrachta 14.
  • 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji odpowiedzi na zapytanie.
  • 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
  • 4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  • 5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
  • 7. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia korespondencji związanej z zapytaniem.
  • 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

LOKALIZACJA

Wyznacz trasę